European Commission

European Commission

 

Aby zapewnić firmom finansowanie według potrzeb, Komisja Europejska zbiera opinie kluczowych zamawiających publicznych, którzy są potencjalnie zainteresowani zdobyciem innowacyjnych rozwiązań w nadchodzących latach.

W związku z tym przesyłamy poniższą ankietę, prosząc Państwa o jej wypełnienie.

Informacje, jakie dzięki niej zbierzemy, będą użyte tylko do celów tego badania.

horizon2020

A new initiative launched by European Commission

and implemented by Stella Consulting and Corvers - Commercial & Legal Affairs