European Commission

European Commission

Pentru o distribuire a fondurilor bazată pe nevoi reale, Comisia Europeană dorește să știe care este opinia achizitorilor publici interesați de achiziționarea, în anii ce vor urma, de soluții inovatoare.

Vă rugăm să ne acordați 5 minute pentru a completa acest chestionar.

Informația colectată va fi exclusiv folosită pentru îndeplinirea scopului acestei inițiative.

horizon2020

A new initiative launched by European Commission

and implemented by Stella Consulting and Corvers - Commercial & Legal Affairs